Meny

Innreguleringsfrie varme-/kjøleanlegg

Nyheter

 

COVA nytt

Hent nyhetsbrevet vårt her:

Nr. 18 - desember 2015
Nr. 17 - mai 2015
Nr. 16 - desember 2014
Nr. 15 - juli 2013
Nr. 14 - januar 2013
Nr. 13 - juni 2012
Nr. 12 - des. 2011
Nr. 11 - mai 2011
Nr. 10 - mars 2011
Nr. 9 - des. 2010
Nr. 8 - sept. 2010
Nr. 7 - juni. 2010
Nr. 6 - des. 2009
Nr. 5 - sept. 2009
Nr. 4 - juni. 2009
Nr. 3 - april. 2009
Nr. 2 - des. 2008
Nr. 1 - sept. 2008

COVAtech AS
Åsaneveien 81
4373 Egersund
NORGE
 
Kontor telefon:
400 17 385

 


 

Den mest vanlige måten å regulere varme-/kjøleanlegg har hittil vært såkalt temperaturregulering, hvor vannmengden mer eller mindre forsøkes holdt konstant. I slike systemer må hver rørforgreining innreguleres med egne strupeventiler for å få anlegget i hydraulisk balanse.

Det tradisjonelle anlegget er altså basert på ekstra utstyr for innregulering av de enkelte kurser, med økt energiforbruk, mer arbeid og større kostnad som resultat. Slikt må unngås.

Og ikke minst viktig er det å sørge for at flowet i anlegget er korrekt. Det sikrer maksimal varmeovergang. Ved for høy flow gjennom varme-/kjølebatterier eller radiatorer blir energien fra sirkulerende vann ikke overført til omgivelsene. Vannet sirkulerer uten den ønskede effekt med liten forskjell i temperaturen mellom vannet i fram- og returløp. Når det kun løper den vannmengde igjennom varme- /kjølebatteriene, som de er dimensjonert til, vil man oppnå den korrekte ?T.

Et hvert varme- /kjøleanlegg skal være slik at alle innstillinger er foretatt fra fabrikken. Når anlegget settes i drift skal anlegget levere rette vannmengder over hele anlegget. Det gir store besparelser. Men skulle det skje at anlegget er feildimensjonert, så må det kunne omstilles.

Alt dette oppnås med et COVA-designet anlegg. COVA har utstyret, faglig kompetanse, erfaring gjennom 20 år og systemløsninger for det meste. Flere og flere konsulenter prosjekterer dynamisk balanserte anlegg med alle dets åpenbare fordeler.

Annonse, COVA-teknologien: klikk her (pdf)

Brosjyre, COVAmaXi: klikk her (pdf)

 

 
Samspill mellom frekvensstyrte pumper og Frese dynamiske ventiler  >> les mer (pdf)
Prefabrikasjon >> les mer (pdf)
Optimal ”Energy-saving” >> les mer (pdf)
Tiden er løpt fra innregulering >> les mer (pdf)
Nytt dynamisk regulert varmeanlegg >> les mer
Innovasjon i Norge; COVA ble en av vinnerne >> les mer
Lønnsom ferdigvare >> les mer
Vannkvalitet i vannbårne energianlegg >> les mer