Meny

Systemløsninger med vannbåren
varme og kulde for alle typer bygg

Nyheter

 

COVA nytt

Hent nyhetsbrevet vårt her:

Nr. 18 - desember 2015
Nr. 17 - mai 2015
Nr. 16 - desember 2014
Nr. 15 - juli 2013
Nr. 14 - januar 2013
Nr. 13 - juni 2012
Nr. 12 - des. 2011
Nr. 11 - mai 2011
Nr. 10 - mars 2011
Nr. 9 - des. 2010
Nr. 8 - sept. 2010
Nr. 7 - juni. 2010
Nr. 6 - des. 2009
Nr. 5 - sept. 2009
Nr. 4 - juni. 2009
Nr. 3 - april. 2009
Nr. 2 - des. 2008
Nr. 1 - sept. 2008

COVAtech AS
Åsaneveien 81
4373 Egersund
NORGE
 
Kontor telefon:
400 17 385

 


 

   
Klikk her for COVAmaXi håndboka (pdf) Klikk her for fagboka (pdf)
 
COVAmaXi

 

Dynamiske ventiler

 

Fabrikken i Egersund

 

Innreguleringsfrie varme-/kjøleanlegg

COVA har arbeidet med innreguleringsfrie varme- og /kjøleanlegg helt siden 1991. Da ble de første forsøk satt i gang. Målet var å komme fram til et mengdestyringssystem som var enklere, sikrere og billigere enn datidens løsninger. Dette lykket bedriften med, og COVA-ventilen ble utviklet. Mengdestyring er totalt overlegent andre løsninger i sin enkelhet, energisparing og drift. I tillegg oppnås et ganske innjusteringsfritt anlegg. Når anlegget settes igang, er det oppe og går med rette vannmengder på rette steder, der og da - og ferdig med det! Ingen innjustering er nødvendig.

Fra 1. januar 2012 ble COVA-ventilene erstattet av Frese-ventilene med tilsvarende egenskaper.

Serviceveiledning for COVA-ventilene finnes her (pdf)

 

Dynamiske reguleringsventiler

Tradisjonelle reguleringsventiler dimensjoneres ut fra det dimensjonerende flow og differansetrykk i systemet. Men da flow i anlegget hele tiden endrer seg som følge av varme- og kjølebehovet har tradisjonelle reguleringsventiler vanskelig for å opprettholde en tilstrekkelig komfort. Man opplever at temperaturen svinger opp og ned. Ved bruk av Frese sine dynamiske reguleringsventiler sikres en optimal regulering under alle flow og trykkforhold. Ventilene overflødiggjør både anvendelse av strengreguleringsventiler og differansetrykk regulatorer i systemet. Altså tre ventiler i samme ventil-løsning.

Mer info om disse ventilene finnes her
 
Tre-veis reguleringsventiler

BELIMO er et sveitsisk firma representert i over 60 land. De er ledende på aktuatorer og ventilteknologi i vann, ventilasjon og luftkondisjoneringssystemer, og tilbyr et komplett utvalg av produkter med 760 ansatte worldwide. Representert med eget kontor i Oslo. COVA har benyttet både 2-veis og 3-veis ventiler fra BELIMO gjennom flere år.

Mer info om disse ventilene finnes her
 
Sirkulasjonspumper
 

En årlig produksjon av ca. 10 million pumpe-enheter gjør Grundfos til en av verdens ledende pumpeprodusenter. Grundfos er i dag verdens største produsent av sirkulasjonspumper og dekker omkring 50% av verdensmarkedet for disse. COVA har benyttet Grundfos sine sirkulasjonspumper gjennom flere år.

Mer info om disse pumpene finnes her
 
Energimålere

Siemens er en av verdens største leverandører innen byggautomatiseringsprodukter. Vi har valgt Siemens som vår hovedleverandør innen vann- og energimålere i boliger og større bygg. For energimåling dekker produktserien "Sonoheat" vårt behov. Disse målerne har stor nøyaktighet og benytter ultralyd som måleprinsipp.

Mer info om disse målerne finnes her
 
Vannbehandling
 

Det finnes flere vannbehandlingssystemer på det norske markedet. Vår vurdering er at Niprox har det beste. Vannbehandlingen foretas i tre trinn: Først forbehandling med mobilt anlegg ca 14 dagers tid, dvs anlegget blir "friskmeldt", fritt for løse partikler og med oksygeninnhold til ikke målbar verdi. Deretter settes det inn et langt mindre vedlikeholdsanlegg, og anlegget følges opp jevnlig for hele tiden å sikre riktig vannkvalitet.

Mer info om Niprox vannbehandling finnes her

 

 
Samspill mellom frekvensstyrte pumper og Frese dynamiske ventiler  >> les mer (pdf)
Prefabrikasjon >> les mer (pdf)
Optimal ”Energy-saving” >> les mer (pdf)
Tiden er løpt fra innregulering >> les mer (pdf)
Nytt dynamisk regulert varmeanlegg >> les mer
Innovasjon i Norge; COVA ble en av vinnerne >> les mer
Lønnsom ferdigvare >> les mer
Vannkvalitet i vannbårne energianlegg >> les mer