Meny

Nytt dynamisk regulert varmeanlegg

Nyheter

 

COVA nytt

Hent nyhetsbrevet vårt her:

Nr. 18 - desember 2015
Nr. 17 - mai 2015
Nr. 16 - desember 2014
Nr. 15 - juli 2013
Nr. 14 - januar 2013
Nr. 13 - juni 2012
Nr. 12 - des. 2011
Nr. 11 - mai 2011
Nr. 10 - mars 2011
Nr. 9 - des. 2010
Nr. 8 - sept. 2010
Nr. 7 - juni. 2010
Nr. 6 - des. 2009
Nr. 5 - sept. 2009
Nr. 4 - juni. 2009
Nr. 3 - april. 2009
Nr. 2 - des. 2008
Nr. 1 - sept. 2008

COVAtech AS
Åsaneveien 81
4373 Egersund
NORGE
 
Kontor telefon:
400 17 385

 


 

Dynamisk regulerte motorventiler i stedet for tradisjonelle motorventil
Hydraulisk innregulering er tradisjonelt meget tidkrevende og kan være vanskelig å oppnå. Ved bruk av tradisjonelle strupeventiler vil flowet endre seg i andre deler av systemet når man regulerer en del. Derfor må måling og innregulering gjentas flere ganger før den korrekte balansen er funnet. Men husk; innreguleringsventiler (strupeventiler) skal ikke brukes i mengdestyrt system, for her endrer vannmengden seg hele tiden.

Ved bruk av dynamisk regulerte motorventiler kan man uten å måle, innstille ventilen til det ønskede flow. Dette gjøres på COVA-fabrikken før leveransen. Og husk; der skjer ingen endringer av det innstilte flow selvom der skjer endringer av trykk og flow andre steder i systemet.

Kontroller at pumpen kjører med det korrekte trykk, så er anlegget innregulert.

Frese dynamisk regulert ventil.
Vist utgave uten målenipler.

Innstilling av sirkulasjonspumpa
Pumper i alle nyere varme- og kjøleanlegg er nesten utlukkende frekvensstyrede pumper, som kan reguleres opp eller ned etter belastningen. For å kunne utnytte denne muligheten optimalt skal pumpene innstilles og styres korrekt.
Ved bruk av Frese`s dynamiske ventiler sikres det mot overflow og pumpen yter derfor ikke større vannmengde enn det er bruk for. Samtidig er trykktapet i systemet lavere ved bruk av dynamiske ventiler da der er færre ventiler i systemet.
Bestemmelse av det korrekte pumpetrykk kontrolleres lett ved anvendelse av de innebygde målenipler i ventilene og pumpen arbeider dermed optimalt. Husk; det behøves kun målenipler på den ventilen som ligger lengst ute i systemet (størst trykkfall). Herfra innstilles pumpa til det rette trykket. Ved bruk av slike ventiler kan elforbruket faktisk senkes mer enn 50% i forhold til tradisjonelt oppbyggede systemer.

Hele artikkelen; Nytt dynamisk regulert varmeanlegg: klikk her (pdf)

 
 
Samspill mellom frekvensstyrte pumper og Frese dynamiske ventiler  >> les mer (pdf)
Prefabrikasjon >> les mer (pdf)
Optimal ”Energy-saving” >> les mer (pdf)
Tiden er løpt fra innregulering >> les mer (pdf)
Nytt dynamisk regulert varmeanlegg >> les mer
Innovasjon i Norge; COVA ble en av vinnerne >> les mer
Lønnsom ferdigvare >> les mer
Vannkvalitet i vannbårne energianlegg >> les mer